การปรับแต่งให้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ทำการ Shutdown ได้รวดเร็วทันใจ
โดย ทัศนีย์ มีศิลป

        หลายท่าน ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP แล้วพบว่า มีปัญหาเรื่องการ Shutdown ที่รู้สึกว่าจะช้ามาก ต้องนั่งคอย ค่อนข้างนาน กว่าเครื่องจะปิดตัวเองลงได้ ลองมาดูขั้นตอนการปรับแต่ง ให้ระบบของ Windows XP มีการ Shutdown ที่รวดเร็วขึ้นกันดีกว่า
ก่อนอื่น มาทราบสาเหตุของการ Shutdown ที่ช้ากันก่อน สาเหตุหลัก ๆ ที่พบกันบ่อย ก็เนื่องมาจาก ขั้นตอนของการ Shutdown นั้น ระบบจะทำการปิด service ต่าง ๆ แต่เนื่องจากบาง service มีปัญหาและไม่สามารถปิดได้ จึงมีการรออยู่ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะ ทำการยกเลิกและ Shutdown ตัวเอง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก การลง driver ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดจาก โปรแกรมป้องกันไวรัส บางตัวก็ได้ ดังนั้น การแก้ไขแบบง่าย ๆ ก็คือ ทำการกำหนดช่วงเวลาของการปิด service เหล่านี้ ให้เร็วขึ้น โดยการเข้าไปแก้ไขในระบบ Registry ของ Windows
ขั้นตอนการปรับแต่งให้ Windows ทำการ Shutdown ได้เร็วขึ้น
โดยการเข้าไปแก้ไข Registry โดยที่ Start Menu ที่ Run พิมพ์คำว่า regedit และกด OK ครับ จากนั้น เข้าไปแก้ไขค่าของ Registry ดังต่อไปนี้
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="2000"
"WaitToKillAppTimeout"="3000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
WaitToKillServiceTimeout"="3000"
หลังจากแก้ไขแล้วก็ปิดโปรแกรม Registry Editor ได้เลยจากนั้นก็ทดลองทำการ Shutdown กันดู โดยที่ วิธีการปรับแต่งแบบนี้
อย่าลืมว่า วิธีการนี้ สำหรับ Windows XP หรือ Windows 2003 เท่านั้น คงจะนำไปใช้กับ Windows 98 หรือ Me ไม่ได้