โครงสร้างภาควิชา
การเรียน การสอน

ตำราโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์ โดย รศ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ ออกแล้ว

โครงการภาควิชาพยาธิวิทยาแบ่งปันรอยยิ้มสู่บ้านเฟื่องฟ้า วันที่ 2 พฤษภาคม 2557