เกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สีประจำคณะฯ คือ    สีฟ้าหม่น
ตราสัญญลักษณ์ ใช้ตราสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ด้านล่างเป็นชื่อของคณะฯ พื้นสีขาว ลายเส้น ข้อความ สีเขียว
 
เพลงประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชื่อเพลง ฟ้าหม่นคนดี