ผศสพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์
ต้นกำเนิดสุนัข การสื่อสาร สายพันธุ์สุนัข
การเลือกสุนัข การเตรียมความพร้อม อาหาร
อ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล
Vaccine Ear Teeth cleaning
รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร
วิธีการให้ยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสุนัข
การจัดการผสมพันธุ์ในสุนัข
การจัดการในช่วงการคลอดลูก การคุมกำเนิด ทำหมัน
น.สพ.กรรณธพรรณ อุบลรัตน์
สื่อออนไลน์ กับสัตว์เลี้ยงเซเลบ
 
ปัญหาและโรคในสุนัข
 
ผศสพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์
ต้นกำเนิดแมว การทำความเข้าใจ การสื่อสาร สายพันธุ์และการแบ่งกลุ่มแมว
การให้อาหารและความต้องการสารอาหารของแมว
ผศ.น.สพ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงแมว
การจัดการในการเพาะพันธุ์แมว
อ.สพ.ญ.ทัศนีย์ เจริญทรง
ปัญหาพฤติกรรมในแมว การควบคุมและการฝึกแมวเบื้องต้น Cat Behaviour
Feline Vaccination and Deworming
ปัญหาและโรคในแมว โรคติดต่อร้ายแรง โรคพยาธิภายในและภายนอก โรคติดต่อจากแมวสู่คน